homeopatia


KLASSINEN HOMEOPATIA


– hoitaa sinua kokonaisvaltaisesti


Miksi juuri homeopatiaa?


Hoito sovitetaan yksilöllisesti juuri sinulle ja sen perustana ovat kaikki oireesi, niin fyysiset kuin tunneperäiset ja henkisetkin.


Homeopatia hoitaa sairautta syvällisesti homeopaattisilla lääkeaineilla, jotka on valittu optimaalisesti, ja jotka stimuloivat organismia käynnistämään oman  paranemisprosessin. 


 

Homeopatian synty


Homeopatian periaatteiden voidaan katsoa syntyneen jo antiikin aikana. Ne löytyvät  lääketieteen isän Hippocrateksen filosofisesta pohdiskelusta. Kesti kuitenkin vielä pitkään ennen kuin saksalainen lääkäri Samuel Hahnemann (1755-1843) kehitti homeopatiasta lääketieteellisen hoitomenetelmän.


Lääkärinä hän näki käytettyjen lääkkeiden ja hoitomenetelmien vakavat sivuvaikutukset. Hahnemann ei halunnut vahingoittaa potilaitaan, ja siksi hän alkoi kääntää lääketieteellistä kirjallisuutta hoitamisen sijasta.  Erästä käännöstä työstäessään hän törmäsi väitteeseen, jonka mukaan kiinankuoren (kiniinin) malariaan vaikuttava aine johtui aineen kitkeryydestä. Epäloogiseen selitykseen luottamisen sijasta hän halusi tiedemiehenä testata ainetta itseensä.


Hämmästyksekseen hän huomasi saavansa tyypillisiä malariaoireita. Hän lopetti kiniinin käytön ja oireet hävisivät. Hän suoritti testin uudelleen ja sama toistui. Se tosiasia, että aine sai aikaan samat oireet terveessä ihmisessä kuin malaria sairaassa ihmisessä, herätti hänen uteliaisuutensa.


Hahnemann testasi lisää useita tunnettuja lääkeaineita ja huomasi myös niiden aiheuttavan hänessä selviä oireita. Kun hän vähitellen alkoi hoitaa potilaita lääkeaineilla, joiden vaikutukset sopivat oireisiin, syntyi lääkitsevä vaikutus ja potilaat paranivat. 


Vähitellen kehittyi hoitomenetelmä, jolle Hahnemann antoi nimen homeopatia, joka tulee kreikan sanoista homeo (omoios), joka tarkoittaa sama ja pathos, joka tarkoittaa kärsimystä. 


Homeopatian perusajatus on samankaltaisuuden periaate: Similia similibus curentur. Se tarkoittaa, että on annettava samanlaisen parantaa samanlaista, mikä merkitsee, että aine, joka yliannostettuna voi aiheuttaa oireita, voi myös parantaa.


Sivuvaikutuksia syntyi kuitenkin huolimatta siitä, että Hahnemann työskenteli samankaltaisuusperiaatteen mukaisesti. Siksi hän kokeili lääkkeen laimentamista ja huomasi, että se tehosi hyvin myös laimennetussa muodossaan.  Hahnemannin kirjassa Organon on selostettu, miten aineita laimennetaan ja potensoidaan eli ravistetaan aineen jokaisessa laimennusvaiheessa.


Kokeillessaan lääkkeitä potilaisiinsa, hän huomasi, että mitä vahvemmin ainetta laimennettiin ja potensoitiin, sitä suurempi oli sen lääkitsevä voima, perinteisten sivuvaikutusten vähetessä.


Hahnemann laajensi kokeitaan käyttämällä perheenjäseniään, ystäviään ja kollegoitaan koehenkilöinä. Useat ihmiset saivat kokeilla eri ainesosien vaikutuksia, aina yhtä kerrallaan. Kokeiden yhteydessä pidettiin päiväkirjaa siitä, miten jokainen koehenkilö reagoi. Tiedot kirjattiin kirjaan Materia Medica. Hahnemann on saanut jälkeensä useita seuraajia, ja suuri määrä uusia aineita on kokeiltu samalla tavoin.


Homeopaatit olivat siten edellä kävijöitä tehden jo varhaisessa vaiheessa kliinisiä kokeita käytetyillä lääkeaineilla.


 

Miten homeopatia toimii?


Homeopatialle ei ole hyväksyttyä selitysmallia. Tämä tarkoittaa, että kukaan ei varmasti tiedä, miten homeopaattisten lääkeaineiden teho syntyy.   Sitä vastoin on olemassa tutkimuksia, jotka osoittavat myönteisiä tuloksia käytännön tilanteessa, myös silloin kun hoitoa verrataan lumelääkkeiden vaikutuksiin.


Hoidon aikaisen lääkintäprosessin osoittavat lait on vahvistettu kokemusperäisesti ja kliinisesti. Klassisten homeopaattien seuraamat teoriat perustuvat satojentuhansien potilaiden systematisoituneisiin kokemuksiin. Asiaa koskeviin tutkimusraportteihin voi tutustua osoitteessa www.homeopathy-ecch.org. ECCH on eurooppalainen 24 eri maan ja 27 homeopaattiyhdistyksen yhteinen organisaatio.


Lääketieteen ja fysiologian Nobelilla vuonna 2008 palkittu professori Luc Montagnier on esittänyt mielenkiintoisen teorian, jonka mukaan sekoitetut ja jaksoittain laimennetut biologiset kokeet, jotka vastaavat homeopaattisia laimennuksia, osoittavat elektromagneettisia ominaisuuksia ja synnyttävät nanorakenteellisia muutoksia ympäröivissä vesimolekyyleissä.Homeopatian käsitys sairauksista


Klassiset homeopaatit näkevät ihmisen kokonaisuutena, jossa tunteet, ajatukset ja keho vuorovaikuttavat keskenään.  Jotta ihminen voisi hyvin, on koko organismin oltava tasapainossa. Homeopaattisen näkemyksen mukaan sairaus on epätasapainon tai häiriön tulosta ihmisessä. Epätasapaino voi perustua tunne- tai ajatusmaailman ongelmiin, jotka toissijaisesti johtavat kehon fysiologisiin muutoksiin.


Jos kehon oma immuunisuoja on riittävän voimakas, organismi voi palauttaa tasapainon ja parantua omin voimin. Jos kehon puolustusmekanismi sitä vastoin on heikentynyt, vaatii paranemisprosessin käynnistys ulkoista apua.

Homeopaattiset lääkkeet stimuloivat organismin omia lääkitsemisvoimia niin, että ne käynnistävät oman paranemisprosessin, mikä johtaa parempaan tasapainoon kaikilla eri tasoilla; niin fyysisesti, emotionaalisesti kuin henkisestikin.


Onnettomuudet ja ympäristön vaikutukset voivat johtaa sairaustiloihin, jotka  saattavat vaatia leikkauksia ja kirurgisia toimenpiteitä. Mutta tässäkin tapauksessa homeopaattiset lääkkeet voivat tukea organismin palautumista.Yleisiä argumentteja homeopatiaa vastaan


”Vedellä laimennettuja sokeripillereitä”.


Homeopaattisten lääkkeiden valmistuksessa seurataan huolellista ja säännönmukaista valmistusprosessia, joka perustuu satojentuhansien potilaiden kliinisiin kokemuksiin siitä, että aineiden teho vahvistuu potensoimalla.


”Pelkkää lumelääkettä”.


Homeopaatin kiitollisimpia potilaita ovat lapset, joilla näkee nopeasti myönteisiä tuloksia. Pienet lapset eivät yleensä ole joutuneet kovin monien lääkeaineiden vaikutusten alaisiksi. Ruotsi on ainoa maa, jossa ei sallita kahdeksan vuotta nuorempien lasten hoitoa.

Eläimiäkin hoidetaan homeopaattisesti hyvin tuloksin. On vaikea uskoa, että hevonen, koira tai lehmä osoittaisi lumevaikutuksia.Klassinen homeopatia


Klassinen homeopatia käsittää ensivaiheen huolellisen anamneesin, jonka  jälkeen potilas ottaa vain yhtä ainesosasta kerrallaan, toisin sanoen yhtä lääkeainetta, ja hoitoa seurataan huolellisesti. Klassinen homeopatia seuraa lääkäri Samuel Hahnemannin kehittämiä ja Organon –kirjassa kuvaamia lääkintäprosessia ohjaavia hoitolakeja ja tulkintoja, joita kansalliset ja kansainväliset klassisen homeopatian taitajat ovat edelleen kehittäneet.

   


Organon


Organonia voidaan pitää klassisen homeopatian teoreettisena perustana. Organonin kaksi peruspykälää kuuluvat seuraavasti: Homeopaatin korkein ja ainoa kutsumus on tehdä sairaita ihmisiä terveiksi. Parantamisen korkein ihanne on tehdä se nopeimmalla, luotettavimmalla ja vähiten haittavaikutuksia synnyttävällä tavalla.

 


SAKH


Ruotsin klassisen homeopatian akatemia (SAKH) perustettiin vuonna 1985. SAKH:n tarkoitus on kehittää ja levittää klassista homeopatiaa Ruotsissa.


Ruotsissa kuka tahansa voi kutsua itseään homeopaatiksi. Mutta SAKH:iin kuuluvalla homeopaatilla on oltava perusteellinen peruslääketieteen ja homeopatian koulutus. SAKH:n jäseneksi haluavalta vaaditaan, että hänellä on:


    peruslääketieteen, vähintään 60 korkeakoulupistettä vastaava,     

    koulutus, vähintään 600 opintotunnin pituinen klassisen homeopatian     

    koulutus, sekä vastuuvakuutus


SAKH:iin kuuluva homeopaatti seuraa myös liiton eettisiä sääntöjä., joista yksi on työskentely vaitiolovelvollisuuden alaisena. Asiakkaan konsultaation aikana homeopaatille kertomat asiat ovat salassa pidon alaisia.


Lisätietoa löytyy osoitteesta www.sakh.se.ECCH


SAKH kuuluu eurooppalaiseen The European Central Council of Homeopaths (ECCH) -järjestöön ja seuraa sen suuntaviivoja ja koulutusvaatimuksia. ECCH:iin kuuluu 27 jäsenorganisaatiota 24 eri maassa.  Lisää asiasta voit lukea sivulta www.homeopathy-ecch.org. Täältä löytyvät myös ajankohtaiset tutkimustulokset.

 


Homeopatia maailmalla


Homeopatia on tunnustettu lääketieteellinen hoitomenetelmä useimmissa maissa.

Homeopatian synnyinmaassa Saksassa hoitomenetelmä on luonnollinen osa päivittäistä arkea. Homeopaattisia lääkeaineita myydään apteekissa perinteisten lääkkeiden rinnalla. Samoin Ranskassa, jossa joka kolmas lääkäri käyttää homeopaattisia lääkeaineita ja jossa homeopaattinen hoito kuuluu sairausvakuutuksen piiriin. 


Englannissa homeopatia on erittäin laajalle levinnyt hoitomuoto, ja siellä on useita homeopaattisia sairaaloita ja homeopatiaa voi opiskella yliopistossa. Myös Englannin kuninkaanhuoneen jäsenet käyttävät homeopatiaa hoitomuotona.


Intiassa homeopatia on yksi kolmesta suuresta hoitomenetelmästä perinteisen lääketieteen ja Ayurvedan rinnalla. Intiassa on yli 200 000 rekisteröitynyttä homeopaattista lääkäriä ja noin 12 000 suorittaa vuosittain tutkinnon jostakin 178 homeopaattisesta  yliopisto-ohjelmasta.

USA:ssa ja Kanadassa homeopatia on kasvanut voimakkaasti viimeisten 10-20 vuoden aikana ja useissa Etelä-Amerikan maissa se on suosittu ja virallisesti hyväksytty hoitomenetelmä.Tarvitaanko homeopatiaa?


Kyllä! Nyt enemmän kuin koskaan tarvitaan kokonaisvaltaista näkemystä terveydestä ja sairauksista. Vastustuskykyisten bakteereiden kehitys, psyykkisesti huonosti voivien tai neuropsykiatrisia diagnooseja saavien lasten, nuorten ja aikuisten määrän voimakas lisääntyminen, astman ja allergioiden räjähdysmäinen kasvu  … päivittäisen uutisvirran seuraaminen, osoittaa, että jotakin on muutettava.

Meidän on kohdattava jokainen yksilö hellävaraisesti ja henkilön oman historian kautta.

Homeopatia on yksilöllistä ja se huomioi ihmisen kaikki oireet.


Homeopatia parantaa nopeasti, luotettavasti ja niin vähäisin negatiivisin vaikutuksin kuin mahdollista optimaalisesti valitun, mahdollisimman pienenä annoksena nautitun lääkeaineen avulla.


 
Lika Med Lika Homeopati

Päivi Barsk

Strandgatan 29

953 31 Haparanda


tel +46 (0) 70 200 79 35


paivi@likamedlika.se