Om homeopati

Hur går en behandling till?


Det första besöket hos en homeopat tar vanligen mellan 1,5-2 timmar.


Homeopaten gör en anamnes, det vill säga tar upp klientens sjukdomshistoria. Eftersom homeopatin tar hänsyn till hela individen ställer homeopaten många fler frågor än vad vanliga läkare gör. Skälet är att det inte finns ett homeopatiskt läkemedel för en specifik sjukdom. De homeopatiska lagarna innebär att homeopaten behöver hitta det läkemedel som bäst matchar inte bara klientens fysiska symtom utan även personens emotionella och mentala symtom eller egenskaper. Två personer med öroninflammation kan behöva två helt olika homeopatiska läkemedel.


Homeopaten behöver få veta när de aktuella besvären uppstod, hur de yttrar sig och vad som eventuellt kan lindra eller förvärra besvären? Homeopaten behöver också få en bild av hur klienten reagerar på temperaturer och klimat, kostfaktorer och sömnmönster, samt av karakteristiska personliga egenskaper. Även tidigare sjukdomar, eventuella operationer, medicinering, vaccinationer och sjukdomar i släkten kartläggs under första besöket.


Homeopaten förskriver sedan ett homeopatiskt läkemedel utifrån den insamlade symtombilden hos personen. Läkemedlet tas enligt homeopatens instruktioner. Ett återbesök bokas efter cirka sex veckor för att homeopaten under uppföljningen ska kunna utreda vilken effekt behandlingen har åstadkommit, samt behovet av fortsatt behandling. Vid akut sjukdom sker uppföljningen redan dagen eller dagarna efter.


Återbesök och uppföljningar


Klienten tar det ordinerade homeopatiska läkemedlet och ombeds uppmärksamma reaktioner på medlet. Ibland kan en så kallad förstförsämring inträffa, som innebär att några av symtomen kan bli värre, innan processen vänder så att besvären istället minskar. En erfaren homeopat har lärt sig hur man tolkar förändringar av symtom i en läkningsprocess.


Vid återbesöket kontrollerar homeopaten att klientens reaktioner på de homeopatiska läkemedlen följer reglerna för ett korrekt tillfrisknande.


Exempelvis är det önskvärt att fysiska symtom vandrar inifrån och ut samt uppifrån och ned, samtidigt som personen gradvis backar i sin egen sjukdomshistoria. Den första som uppmärksammade homeopater på den här önskvärda behandlingseffekten var läkaren Constantine Hering och den kallas därför för Herings lag. Ett exempel är att barn som behandlats med kortisonsalvor för hudeksem som små, efter några år riskerar att utveckla astma. I en behandling med klassisk homeopati ser man ofta att barnet ”backar” tillbaka i sin sjukdomsutveckling. Eksemet återkommer när astman försvinner. Vidare behandling avlägsnar sedan även eksemet.


I läkeprocessen kan symtomen också vandra mellan de fysiska, emotionella och mentala nivåerna; gamla symtom försvinner och nya uppkommer temporärt. En klassisk homeopat kan tolka förändringarna för att se att läkningen går åt rätt håll.


Vid akuta besvär kan det räcka med ett enda intag av homeopatiska läkemedel för att klienten ska tillfriskna. Men ibland kan klienter, särskilt om man har en lång och utvecklad sjukdomshistoria, behöva behandlas under en längre tid innan man ”backat” tillbaka till ett tillfrisknande.
Homeopatiska läkemedel


Homeopatiska läkemedel utvinns ur mineraler, växt- och djurriket. En urtinktur förtunnas och potentieras genom regelbundna kraftiga skakningar gradvist i flera steg. Piller eller tabletter av mjölksocker blöts i lösningen och förpackas till de slutliga läkemedlen i olika styrkor. Tillverkningen sker i laboratorier och följer strikta tillverkningsprocesser.


Vad kan behandlas med homeopati?


De flesta sjukdomstillstånd kan behandlas homeopatiskt. Homeopati hjälper vid både akuta och kroniska sjukdomar. Rätt medel kan till exempel ge ett snabbt och effektivt resultat vid infektioner i öron, näsa och hals, samt i urinvägar. Vid kroniska besvär med mage och tarm, menstruationsproblem, allergier och astma, huvudvärk eller ledvärk tar behandlingen längre tid. Klassiska homeopater kan även behandla psykisk ohälsa som depressioner, rastlöshet och förhöjd irritation.


Många som söker en homeopat gör det först efter att den vanliga sjukvården inte lyckats hjälpa dem. Erfarenheterna visar att ju tidigare i sjukdomsförloppet man börjar behandla, desto snabbare blir läkningsprocessen. Därför vinner alla på att söka homeopat redan i ett tidigt skede.


Enligt svensk lag får homeopater inte behandla barn under åtta år, gravida kvinnor, cancer, diabetes, epilepsi och smittsamma könssjukdomar.


Vanliga invändningar mot homeopati


”Det är bara sockerpiller med utblandat vatten”.


Tillverkningen av homeopatiska läkemedel följer en noggrann och strukturerad tillverkningsprocess där klinisk erfarenhet från hundratusentals klienter visat att medlens styrka stärks vid potentiering.


”Det är bara placebo”.


Bland det mest tacksamma för en homeopat är att arbeta med yngre barn där man snabbt kan se positiva resultat. Yngre barn har oftast inte hunnit bli lika påverkade av medicineringar. Sverige är det enda landet i Europa som inte tillåter att barn under åtta år behandlas.


Även djur behandlas framgångsrikt homeopatiskt. Det är svårt att tro att en häst, hund eller ko uppvisar en placeboeffekt.

KLASSISK HOMEOPATI


– behandlar hela dig.


Varför homeopati?


Behandlingen anpassas individuellt för dig och utgår ifrån alla dina symtom, såväl fysiska som emotionella och mentala.


Homeopatin behandlar sjukdomen från roten med hjälp av ett optimalt valt homeopatiskt läkemedel som stimulerar organismen till läkning.Har du frågor eller

vill du boka en tid?


Kontakta mig!


Lika Med Lika Homeopati

Päivi Barsk

Strandgatan 29

953 31 Haparanda


tel +46 (0) 70 200 79 35


paivi@likamedlika.se